Minikemp RHC – mladší žákyně

V sobotu 14.5.2017 zavítali trenéři našeho RHC do sportovní haly v Žirovnici, kde proběhl další kemp minikemp RHC, určený pro mladší žákyně.

Do Žirovnice se sjelo celkem 24 děvčat z oddílů házené DHK Slavoj Žirovnice, Jiskra Havlíčkův Brod a Házená Jindřichův Hradec. Program minikempu byl rozdělen na dvě části – dopolední a odpolední, kde každá část zahrnovala jednu tréninkovou jednotku v délce trvání dvou hodin.

Dopolední tréninková jednotka byla zaměřena na základní herní činnosti jednotlivce s míčem, především na přihrávání a ovládání míče driblinkem. K tomu účelu děvčata formou několika her a soutěží překonávala různé překážkové a slalomové dráhy, jejich účele bylo správné zvládnutí míče v pohybu při zapojení obou rukou, a také spolupráce při ovládání míče ve dvojicích, trojicích nebo vytvořených vícečetných družstev.

Po polední pauze, která byla vyplněna chutným obědem v místním hotelu Artaban, následovala druhá tréninková jednotka, zaměřená již na jednoduchá cvičení pro nácvik založení a vedení rychlého úroku, zejména při spolupráci brankář a útočník, případně spolupráce dvojic po zisku míče.

Na závěr celého minkempu byla děvčata rozdělena do dvou poskládaných družstev a došlo i na modelové házenkářské utkání, kde se již naplno projevily všechny přednosti i nedostatky zúčastněných hráček.

Bez ohledu na to ale náplň minikempu nepochybně splnila svůj účel a děvčata odcházela nebo odjížděla domů s pocitem, že se opět o něco málo posunuly ve své sportovní výkonnosti.

Za úspěšné zvládnutí tohoto minikempu je třeba poděkovat všem trenérům a trenérkám, kteří se na této akci podíleli, zejména hlavní trenérce našeho RHC Ireně Kupkové, Ivetě Brabcové, Hubertu Kubalovi, Honzovi Kotanovi, a také Janu Prantlovi za zajištění chutného občerstvení.

  • podpořil kraj vysocina
  • Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
  • Hasičská vzájemná pojišťovna