logo

Krajské centrum talentované mládeže

( KCTM = Krajské centrum talentované mládeže )

V rámci dotačního programu na podporu talentované mládeže ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU KRAJE VYSOČINA 2023 jsme obdrželi statut Krajského centra pro talentovanou mládež – dívky (KCTM).

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajištění dlouhodobých sportovních aktivit mládeže ve vybraných sportech v regionu s cílem vytvořit adekvátní podmínky a zázemí pro sportovní přípravu v souladu s plánem rozvoje sportu a identifikovat sportovní talenty s cílem systematického zvyšování jejich výkonnosti.

Pro systematické zvyšování výkonnosti hráček v daných kategoriích je uzpůsoben tréninkový proces. Nad rámec běžného tréninkového procesu budou pořádány kempy dívek z okolních klubů z Vysočiny, budou pořádány otevřené tréninkové jednotky.

Cílem projektu je zajistit dostatečnou a kvalitní připravenost mladých dívek v kategoriích mladších žákyň, starších žákyň, mladších dorostenek pro výběr do reprezentačních kempů a zvýšení možnosti dostat se do užších výběrů reprezentace. Zároveň možnost výběru na účast na ODM. Před Olympiádou dětí a mládeže jsou tréninkové jednotky a kempy intenzivnější a častější.

Během letošní jarní části sezóny proběhl kemp mladších žákyň, kemp mladších dorostenek a specializovaný kemp brankářů pod vedením trenérů z Movement Synergy, kteří působí v Házenkářské akademii Olomouckého kraje. O prázdninách proběhl dvoudenní kondiční kemp pro mladší žákyně.

Kempy a tréninky starších žákyň probíhaly konzistentně pod dohledem krajského trenéra Huberta Kubaly po celé jaro. Cílem přípravy byl Turnaj Krajů pořádaný ve Zlíně 23.-25. června, kde tým Vysočiny bral konečné 9. místo.

Na jednotlivé kempy je možné se přihlašovat skrz pole PŘIHLÁŠENÍ NA KEMPY. Doufáme ve velkou účast!

vysocina
TRÉNINKOVÉ KEMPY:

Tréninkový kemp brankářek

25.10.2023 (Ledeč nad Sázavou)

Tréninkových kemp mladších žákyň

17.11.2023 (Havlíčkův Brod)

Kondiční kemp a testování dorostenek

9.12.2023 (Havlíčkův Brod)

Sportovní středisko ČSH

( SpS = Sportovní středisko ČSH )

Pro dívčí žákovské kategorie jsme od Českého svazu házené obdrželi statut Sportovního střediska (SpS). Kategorie mini, mladší a starší žactvo jsou obsazeny kvalifikovanými trenéry. Hlavní trenér má licenci A a další dvě trenérky licenci B a C. Trenéři se pravidelně účastní seminářů zaměřených na rozvoj žákovských kategorií a práci v žákovských kategoriích. Tyto semináře jsou pořádány Krajským svazem nebo jinými kluby nebo přímo ČSH. Semináře jsou obsazovány kvalifikovanými lektory.

V rámci rozvoje klubu probíhají ukázkové hodiny na místních základních školách, i na základních školách v okolí Havlíčkova Brodu. Ukázkové hodiny jsou rozšířeny i do místních a okolních mateřských školek. Účastníme se veřejných akcí, které propagují sport jako zábavný a prosperující. Pořádáme školní ligy miniházené, kterých se účastní základní školy z okresu. Pořádáme a účastníme se sportovních dnů a sportovních odpolední pro děti. Do organizace ukázkových hodin a sportovních dní se zapojuje i krajský trenér a manažer.

Během celého roku se staráme o rozvoj hráček po stránce dovednostní, kondiční, obratnostní a rychlostní v rámci běžných tréninkových jednotek. Snažíme se zajistit dostatečnou herní vytíženost díky turnajům a soutěžím. Rozvoj talentovanějších hráček podporujeme nominací na výběrové kempy a srazy, které probíhají společnými tréninkovými jednotkami či víkendovými kempy 1 x měsíčně ve spolupráci s ostatními kluby. Účastníme se vícedenního kempu pro výběr talentů v Nymburce.

sps